Software

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนในปัจจุบันสามารถนำคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆ ได้สะดวก การใช้งานซอฟต์แวร์นั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกซอฟต์แวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของตนเอง โดยผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้นๆ แล้วจัดทำขึ้น โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนร่วมกันทำงาน ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการจากผู้พัฒนาซอฟแวร์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะธุรกิจต่างๆ

ผลิตภัณฑ์

Software

ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ Transport Management System (TMS)

ถ้าคุณ….ประสบปัญหากับการควบคุมการใช้งานรถขนส่ง เทคโนโลยี TMS คือคำตอบที่คุณมองหา ด้วยการบริหารจัดการระบบขนส่งของคุณจากศูนย์กลาง คุณก็สามารถทราบรายละเอียดของการขนส่ง ตำแหน่งของรถขนส่ง ณ เวลานั้นและสามารถจัดการเรียงลำดับของการขนส่งสินค้าของคุณเพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) คือ ระบบบริหารจัดการงานขาย, กิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้

ระบบแผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ (DeeMap Solution)

นวัตกรรมระบบแผนที่ออนไลน์ DeeMap Solution ผ่านเครือข่ายอันชาญฉลาด ที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลตำแหน่งเชิงพื้นที่มากมายหลากหลาย เส้นทางคมนาคมทุกประเภท ข้อมูลสาธารณูปโภคและอื่นๆ ด้วยการระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ช่วยเพิ่มเนื้อหาแวดล้อมลงในข้อมูล และสร้างภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นทั้งหมดในที่เดียว อีกทั้งยังรองรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านป่าไม้ การเกษตร การประมง ธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร และด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยในเรื่องงานวางแผนซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และด้านงานผังเมือง การไฟฟ้า การประปา อสังหาริมทรัพย์ ทุกแห่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยแผนที่

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (DFM)

DFM หรือ DTC Fleet Maintenance เป็นระบบบริหารการบำรุงรักษายานพาหนะ สามารถสร้างแผนงานบำรุงรักษา กำหนดการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้อุปกรณ์คงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และวิเคราะห์แผนบำรุงรักษายานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (Smart Farm Solution)

เปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Solution เป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเกษตรกรรมได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การจัดสวนเกษตรแบบใหม่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกับต่างชาติ เหล่านี้ล้วนทำให้ความจำเป็นที่ต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภายโครงการต่างๆ Udee

อยู่ดี UDEE ระบบบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภายโครงการต่างๆ ครบครันทุกฟังก์์ชัน ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน สำหรับผู้พักอาศัย ติดต่อประสานงานภายในโครงการได้อย่างรวดเร็ว อยู่ดี UDEE จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมาร์ทขึ้น ด้วยระบบการจัดการพัสดุ อัพเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ รวมทั้งการจ่ายบิลต่าง ๆ มาพร้อมด้วยระบบแจ้งซ่อมและการจองห้อง เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องออกกำลังกาย หรือพื้นที่ส่วนกลาง

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176