ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS)

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ Business Activity Management System (BAMS) คือ ระบบบริหารจัดการงานขาย, กิจกรรม และกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ Real Time และบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน website ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสร้าง และปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกิจกรรมในการทำงานด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา สามารถนำกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้มาประมวลผลและสรุปเป็นรายงานเชิงสถิติได้

กระบวนการทำงานของระบบ

icon-bam-02.png
Lead Management การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
icon-bam-02.png
Lead Management การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
icon-bam-03.png
Customer Support ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
icon-bam-03.png
Customer Support ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
icon-bam-04.png
Quotation ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด
icon-bam-04.png
Quotation ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด
icon-bam-05.png
Contact Manager ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร
icon-bam-05.png
Contact Manager ด้านการเก็บข้อมูลลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร
icon-bam-06.png
Assigned To ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน
icon-bam-06.png
Assigned To ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน
icon-bam-07.png
Report ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ
icon-bam-07.png
Report ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ
icon-bam-08.png
Tracking สามารถติดตามทุกโอกาสขายแบบ Real Time
icon-bam-08.png
Tracking สามารถติดตามทุกโอกาสขายแบบ Real Time

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำระบบ

1. ช่วยบริหารจัดการให้คุณรับมือได้ทุกกลุ่มลูกค้า ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้ และเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ
3. ช่วยให้การจัดการด้านการโอนย้ายข้อมูลที่ดูแลรับผิดชอบ , งาน, กิจกรรม, Project ให้ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายต่อไป ส่งต่อทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และรวดเร็ว
4. ช่วยให้สร้างใบเสนอราคาได้ทันที สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
5. สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ update แบบ Real Time
6. เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการติดตาม ไม่พลาดทุกการนำเสนอทุกพื้นที่

ตัวอย่างการทำงานระบบ

Picture2-e1561195881704.png
หน้า Dashboard
Picture3-e1561195905759.png
ปฏิทินการเข้าเยี่ยมลูกค้า
Picture4-e1561195938996.png
To do List รายการที่ต้องทำ
Picture7-e1561195967571.png
เข้าเยี่ยมลูกค้า
Picture19-e1561195988964.png
การจัดการสินค้า
Picture25-e1561196010968.png
รายงานสถิติการเข้าเยี่ยมแยกตามรายการที่ต้องทำ
การันตีด้วยรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion) ประจำปี 2560 สาขาลิขสิทธิ์ ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176