ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (DFM)

ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (DFM)

DFM หรือ DTC Fleet Maintenance เป็นระบบบริหารการบำรุงรักษายานพาหนะ สามารถสร้างแผนงานบำรุงรักษา กำหนดการเปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้อุปกรณ์คงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และวิเคราะห์แผนบำรุงรักษายานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ DFM

DFM-icon.png
ข้อมูลจัดการยานพาหนะ
DFM-icon.png
ข้อมูลจัดการยานพาหนะ
DFM-icon3.png
แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง ต่อประกันและสัญญา
DFM-icon3.png
แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง ต่อประกันและสัญญา
DFM-icon.png (1)
ระบบจัดการเอกสาร และกิจกรรมต่างๆ
DFM-icon.png (1)
ระบบจัดการเอกสาร และกิจกรรมต่างๆ
DFM-icon1.png
จัดการการซ่อมบำรุง
DFM-icon1.png
จัดการการซ่อมบำรุง
DFM-icon2.png
รายงานน้ำมัน
DFM-icon2.png
รายงานน้ำมัน
DFM-icon5.png
จัดการข้อมูลคู่ค้า
DFM-icon5.png
จัดการข้อมูลคู่ค้า
DFM-icon6.png
จัดการข้อมูลพนักงาน
DFM-icon6.png
จัดการข้อมูลพนักงาน
DFM-icon7.png
สรุปค่าใช้จ่าย
DFM-icon7.png
สรุปค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างการทำงานระบบ

จัดการซ่อมบำรุง.png
จัดการซ่อมบำรุง
แจ้งเตือนการซ่อมบำรุง.png
แจ้งเตือนรอบการซ่อมบำรุง ต่อประกัน/สัญญา
สรุปค่าใช้จ่าย.png (1)
สรุปค่าใช้จ่าย

PRE-TRIP APPLICATION

แอพพลิเคชันที่ช่วยในการดูแลรักษากลุ่มรถของผู้ขนส่ง ตัวช่วยในการแจ้งซ่อม แจ้งการต่อสัญญา และตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของรถ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุง ยืดอายุการใช้งานของยานพาหนะ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ใน Cloud มั่นใจปลอดภัยข้อมูลไม่สูญหาย

คุณสมบัติ PRE-TRIP APPLICATION

ใช้งานง่ายบนมือถือทั้งระบบ ANDRIOD และ IOS

มีการเก็บข้อมูล สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

ลดปัญหาเอกสาร หรือข้อมูลสูญหาย

มี Check List ทำให้ตรวจสภาพรถได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร (เช่น กระดาษ)

การตรวจสอบสภาพรถ

การตรวจสอบสภาพรถ สามารถสร้างข้อมูล Check List สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ ก่อนและหลังการใช้งาน ช่วยให้ตรวจสอบได้ครอบคลุม และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเพื่อประเมินสภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะได้

การอนุมัติ

เมื่อดำเนินการตรวจสภาพเรียบร้อย หัวหน้างานสามารถตรวจสอบ และลงลายเซ็นรับรอง เพื่ออนุมัติว่ารถพร้อมใช้งาน พนักงานขับรถจึงสามารถเริ่มงานได้ หรือหากประเมินแล้วว่าไม่ผ่าน ระบบจะปรากฏสถานะ ว่าไม่พร้อมใช้งาน

การแจ้งซ่อม

ผู้ใช้งานสามารถเลือกยานพาหนะที่ต้องการแจ้งซ่อม พร้อมระบุพื้นที่ที่จะให้เข้าซ่อมได้ง่าย จากการปักหมุดในแผนที่

รายละเอียดการตรวจสภาพ

แสดงข้อมูลที่เคยมีการแจ้งซ่อม และการตรวจสภาพรถ สามารถเรียกดูย้อนหลังได้

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176