OUR PRODUCT

ผลิตภัณฑ์ของเรา

icon shop

D.T.C. SHOP & SERVICE

เราตัดสินใจใช้บริการ ดี.ที.ซี. มามากกว่า 15 ปี เพราะเราคิดว่า ดี.ที.ซี. มีศักยภาพที่ดีที่สุดในเรื่อง GPS Fleet Management System ซึ่งทำให้บริษัทที่อยู่ในธุรกิจขนส่งแบบเราหมดกังวลในเรื่องการบริหารติดตามทรัพยากรที่มีค่า อีกทั้ง ดี.ที.ซี. คือเพื่อนที่ดีที่เราไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำพาธุรกิจของมนต์ทรานสปอร์ต ไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
คุณ สิริมนต์ อู่ทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร
เราตัดสินใจใช้บริการ ดี.ที.ซี. มามากกว่า 15 ปี เพราะเราคิดว่า ดี.ที.ซี. มีศักยภาพที่ดีที่สุดในเรื่อง GPS Fleet Management System ซึ่งทำให้บริษัทที่อยู่ในธุรกิจขนส่งแบบเราหมดกังวลในเรื่องการบริหารติดตามทรัพยากรที่มีค่า อีกทั้ง ดี.ที.ซี. คือเพื่อนที่ดีที่เราไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำพาธุรกิจของมนต์ทรานสปอร์ต ไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
บริษัท มนต์ทรานสปอร์ต จำกัด
คุณ สิริมนต์ อู่ทรัพย์
ประธานกรรมการบริหาร
สินค้าของ ดี.ที.ซี. ตอบโจทย์เราได้มาก ทีมงานบริการทำงานได้รวดเร็วทันใจ สินค้าและบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหตุผลของการใช้งาน มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมาคือ ความเป็นอันดับหนึ่งของ ดี.ที.ซี. ที่ทำให้เราเชื่อมั่น ในคุณภาพของระบบที่จะช่วยบริหารทรัพย์สินขององค์กรเราได้เป็นอย่างดี ”
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
คุณวิศิษฎ์ โตวิเวก
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
สินค้าของ ดี.ที.ซี. ตอบโจทย์เราได้มาก ทีมงานบริการทำงานได้รวดเร็วทันใจ สินค้าและบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา ที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหตุผลของการใช้งาน มากกว่า 4 ปีที่ผ่านมาคือ ความเป็นอันดับหนึ่งของ ดี.ที.ซี. ที่ทำให้เราเชื่อมั่น ในคุณภาพของระบบที่จะช่วยบริหารทรัพย์สินขององค์กรเราได้เป็นอย่างดี ”
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
คุณวิศิษฎ์ โตวิเวก
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
ประทับใจการทำงานของทีมงานพัฒนาโปรแกรมของ ดี.ที.ซี. ที่สามารถพัฒนาตัว Application ที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีรูปแบบรายงาน ที่สามารถนำไปสร้างกระบวนการในการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในระดับบริหารได้ ทำให้ธุรกิจของเราสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างระดับหนึ่ง
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณวรวุฒิ ท้าววงษา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการส่งสินค้า
ประทับใจการทำงานของทีมงานพัฒนาโปรแกรมของ ดี.ที.ซี. ที่สามารถพัฒนาตัว Application ที่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่เป็นลักษณะเฉพาะของบริษัทเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีรูปแบบรายงาน ที่สามารถนำไปสร้างกระบวนการในการตัดสินใจที่สำคัญๆ ในระดับบริหารได้ ทำให้ธุรกิจของเราสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างระดับหนึ่ง
มอบความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
คุณวรวุฒิ ท้าววงษา
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการส่งสินค้า

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176