ระบบแผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ (DeeMap Solution)

ระบบแผนที่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ (DeeMap Solution)

นวัตกรรมระบบแผนที่ออนไลน์ DeeMap Solution ผ่านเครือข่ายอันชาญฉลาด ที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลตำแหน่งเชิงพื้นที่มากมายหลากหลาย เส้นทางคมนาคมทุกประเภท ข้อมูลสาธารณูปโภคและอื่นๆ ด้วยการระบุตำแหน่งเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ช่วยเพิ่มเนื้อหาแวดล้อมลงในข้อมูล และสร้างภาพการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ด้วยข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นทั้งหมดในที่เดียว อีกทั้งยังรองรับการวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านป่าไม้ การเกษตร การประมง ธุรกิจบริการ ธุรกิจธนาคาร และด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยในเรื่องงานวางแผนซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และด้านงานผังเมือง การไฟฟ้า การประปา อสังหาริมทรัพย์ ทุกแห่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยแผนที่

DeeMap สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้อย่างไร

1. แผนที่ Map Server ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานภายในองค์กรเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
2. ให้บริการแผนที่ออนไลน์ที่ผ่านระบบเครือข่าย DeeMap
3. ให้บริการชุดโปรแกรมแม่ข่ายแผนที่ DeeMap
4. ให้บริการฐานข้อมูลแผนที่ระบบภูมิ สารสนเทศ : GIS
5. ให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง
6. บริการเครื่องมือสำหรับวางแผนและวิเคราะห์เชิงพื้นที่
7. บริการชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลภาคสนาม

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานของท่านด้วย DeeMap

DeeMap-API-640x471.png (1)
DeeMap API คือ MAP Online ทำงานเหมือน Google Map, Yahoo Map, Bing Map, Here Map ที่ให้บริการ Map Online ผ่านเครือข่าย Internet สามารถใช้งานผ่าน Browser ได้ โดย Protocol API สามารถดึง DeeMap ไป (Integrate) รวมกับ Website อื่น ๆ ได้ผ่าน Protocol API
DeeMap-Mobile-API-640x471.png (1)
DeeMap Mobile API ระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายแผนที่ออนไลน์ DeeMap ให้บริการสืบค้นข้อมูล และเหตุการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ผ่านอุปกรณ์พกพาที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย (Mobile Device) ซึ่งรองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ Android ระบบปฏิบัติการ IOS และ Web Browser โดยจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลพื้นที่ในรูปแบบ ภาพ และตำแหน่ง (Latitude/Longitude) เพื่อส่งกลับมาที่สำนักงาน ผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งมีการแก้ไขข้อมูลจริงในพื้นที่และส่งข้อมูลปัจจุบันอัพเดทสำนักงานผ่านระบบเครือข่ายแบบ Real Time
DeeMap-Box-Server-640x279.png (1)
DeeMap Box Server DeeMap ผู้ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครื่องแม่ข่าย DeeMap Box Server ซึ่งเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)หรือ GIS ในรูปแบบของ Web Service และ Application Service ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลแบบเวกเตอร์ (Vector) ข้อมูลภาพ (Raster) เพื่อให้บริการข้อมูลที่มีความต้องการในการจัดการข้อมูลภาพที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมาก เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176