D.T.C. CAREER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง กับองค์กรแห่งนวัตกรรม DTC Innovation Organization

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จำนวนอัตราที่รับ : 1

Creative & Graphic Designer

จำนวนอัตราที่รับ : 1

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส

จำนวนอัตราที่รับ : 1

ERP Support Officer

จำนวนอัตราที่รับ : 1

ผู้จัดการแผนกการเงิน

จำนวนอัตราที่รับ : 1

เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Product Marketing Officer)

จำนวนอัตราที่รับ : 1

ERP Support Officer

จำนวนอัตราที่รับ : 1

ผู้จัดการแผนกการเงิน

จำนวนอัตราที่รับ : 1

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส

จำนวนอัตราที่รับ : 1

ผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ

จำนวนอัตราที่รับ : 1

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส

จำนวนอัตราที่รับ : 1

Web Developer

จำนวนอัตราที่รับ : 1

บริหารงานโครงการ / Project Management

จำนวนอัตราที่รับ : 5

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst -SA)

จำนวนอัตราที่รับ : 1

จนท.ศูนย์ข้อมูล (Data Center Officer)

จำนวนอัตราที่รับ : 1

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน – ต้นทุน

จำนวนอัตราที่รับ : 1

IT Service ประจำพื้นที่ กรุงเทพ/โคราช

จำนวนอัตราที่รับ : 5

Android Developer / iOS Developer

จำนวนอัตราที่รับ : 5

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย/(Pre sales)

จำนวนอัตราที่รับ : 2

Telesales (สาขากรุงเทพ/อยุธยา/นครสวรรค์/เชียงใหม่/อุดรธานี/ขอนแก่น)

จำนวนอัตราที่รับ : 5

Sales Engineer Solution

จำนวนอัตราที่รับ : 20

ช่างเทคนิค/ช่างประดับยนต์ (สาขา พระราม 2/ขอนแก่น/อุดร/ภูเก็ต/สุราษฎร์/หาดใหญ่)

จำนวนอัตราที่รับ : 20

Tester-IOT/Tester-GPS

จำนวนอัตราที่รับ : 2

After Market Product Engineer

จำนวนอัตราที่รับ :

1

HW Design

จำนวนอัตราที่รับ :

1

Firmware Engineer

จำนวนอัตราที่รับ :

3

Tester GPS / Tester IoT

จำนวนอัตราที่รับ :

2

ผู้จัดการจัดซื้อต่างประเทศ

จำนวนอัตราที่รับ :

1

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จำนวนอัตราที่รับ :

1

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน – ต้นทุน

จำนวนอัตราที่รับ :

1