D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC โชว์ศักยภาพผู้พัฒนา Rangsit City App ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม พร้อมฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและแจ้งเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ

DTC เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม Rangsit City App ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาแพลตฟอร์ม Rangsit City App ระบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ และได้มีคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ , เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ , และนางสาวบุญญฤทธ์ ภู่ระย้า หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานส่งเสริมการพัฒนาเมือง

โดย DTC เป็นผู้พัฒนาโครงการ เทศบาลนครรังสิตสู่เมืองอัจฉริยะ โดยใช้แอปพลิเคชันสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Rangsit City App) เป็นช่องทางสื่อสารสู่ประชาชน ให้สามารถเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง และเป็นสื่อกลางสำหรับการแจ้งเหตุ ร้องเรียน การให้บริการต่างๆ เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้ามาสนับสนุนการใช้ชีวิต ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี เป็นสังคมแห่งโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ และทันสมัย ด้วยการใช้แอปพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตประจำวัน ตามคำนิยามที่ว่า “เปลี่ยนเมือง ด้วยมือเรา”

ขอขอบคุณเนื้อหา และรูปภาพจาก : เทศบาลนครรังสิต