ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย Body Temperature Measurement System

เปลี่ยนเกษตรไทยสู่เกษตรอัจฉริยะ Smart Farm Solution เป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในโครงสร้างเกษตรกรรมของประเทศ ที่มีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การเกษตรกรรมได้ถูกจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การจัดสวนเกษตรแบบใหม่ การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการแข่งขันกับต่างชาติ เหล่านี้ล้วนทำให้ความจำเป็นที่ต้องสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้น

SPECIFICATIONS

1. ใช้เทคโนโลยี 3D-DNR เพื่อเพิ่มความละเอียดภาพ

2. ตัวกล้องเป็นระบบ Dual Lens แสดงภาพจริงและความร้อนคู่กัน

3. เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ตรวจจับใบหน้า และสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้

4. ค่าความแม่นยำ (Accuracy) +- 0.3 องศา

1.png
มีความแม่นยำในการตรวจวัดอุณภูมิ ตรวจจับได้รวดเร็ว และตรวจจับได้ทีละหลายๆ คนพร้อมกัน
2.png
สามารถตรวจวัดอุณหภูมิระยะไกลโดยไม่ต้องสัมผัสร่างกาย สามารถคัดกรองได้ง่าย สะดวก และช่วยลดกำลังคนในการปฏิบัติหน้าที่
3.png
มีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ หากมีอุณหภูมิเกินกำหนด โดยมีเสียงจากตัวกล้อง และแจ้งเตือนทางภาพ จะเป็นกรอบสีแดงที่แสดงบนจอ
4.png
สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการเฝ้าระวัง เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ, โรงพยาบาล, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ และพื้นที่อื่นๆ
5.png
ระบบสามารถบันทึกข้อมูลภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนดได้อัตโนมัติ ช่วยให้สามารถติดตามบุคคลที่ผ่านเข้ามา

Thermal Camera

Blackbody พร้อมขาตั้ง

NVR (PoE) & Hard disk 4 TB

TV พร้อมขาตั้ง Samsung Smart TV 55″ (รุ่น UA55RU7100KXXT) หรือเทียบเท่า

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176