D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย ด้วย Smart City Solution เข้าร่วมแสดงงาน Thailand Smart City Expo 2023

ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution ได้นำโซลูชั่นสุดล้ำสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมจัดแสดงในงาน Thailand Smart City Expo 2023

เป็นงานแสดงนวัตกรรมแห่งอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต ภายใต้แนวคิด ASEAN Convergence เพื่อรองรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ปลอดภัยในรูปแบบการบริหารจัดการเมืองที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

DTC ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้ร่วมพิธีเปิดงาน มีโอกาสนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย อาทิ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency System : SOS) , เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole), ระบบบริหารการจัดการน้ำ (Smart Water Management) , Smart Sensor (ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ) เพื่อนำไปประยุกต์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การตรวจจับปริมาณถังขยะ การตรวจจับปริมาณน้ำ เป็นต้น

และเรายังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเมืองให้ยั่งยืนต่อในอนาคต

อ่านข่าวสารเพิ่มเติมจาก DTC ข่าวสาร DTC

ดูรายละเอียดงาน Thailand Smart City Expo 2023 ได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandSmartCityExpo/