D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC มอบกระเช้าให้กับสำนักข่าวเพื่ออวยพรวันขึ้นปีใหม่ Happy New Year 2567

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมด้วย พ.ท.วัฒนา พิไลพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ และสนับสนุนองค์กร และ คุณคุณานนท์ ปราสาทวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับสำนักข่าวต่างๆ เพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2567 และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกับทางบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยดี ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา