D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

D.T.C. 26 Year Anniversary

D.T.C. 26 Year Anniversary

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปี พ.ศ. 2539 เราคือบริษัท ฯ สัญชาติไทยที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ GPS Tracking อย่างครบวงจรมายาวนานกว่า 26 ปี

ปัจจุบันบรัษัท ฯ มีการขยายธุรกิจ ออกไปทั้งการพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับการจัดการงาน ขนส่งการพัฒนาระบบแผนที่ Digital เพื่อมาใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ GPS การพัฒนา Mobile Application สำหรับผู้ใช้งานในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบ และพัฒนาระบบส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า IoT Solutions ที่หลากหลายให้กับองค์กรชั้นนำ และหน่วยราชการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจด้วยดี จากผู้ใช้งานทั้งใน และต่างประเทศ ทำให้เป็นผู้ให้บริการ GPS Tracking อันดับ 1 ของประเทศไทยมาตลอด ด้วยทีม งานกว่า 400 ชีวิต ของบริษัท ฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยการสร้าง Smart Solutions ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความทันสมัย ให้ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศให้สามารถแข่งขัน และก้าวทันนานาประเทศทั่วโลกได้