D.T.C. BLOG

อัพเดตข่าวสารความรู้โลจิสติกส์

วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง

ในวันที่ 5 ธ.ค.64 (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) และวันที่ 10 ธ.ค.64 (วันรัฐธรรมนูญ) ขึ้นทางด่วนฟรี รวม 3 สายทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

เพื่อความสะดวกในการขับรถและการจราจร ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทาง และขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดการเดินทางนะครับ