EMERGENCY SYSTEM (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

EMERGENCY SYSTEM (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

เป็นอุปกรณ์บันทึกภาพและแสดงตำแหน่ง แบบ Real-time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยกดเพียงปุ่มเดียว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลสามารถ เห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลผู้ขอความช่วยเหลือผ่านระบบ Intercom จากศูนย์ควบคุมไปยังหน้าที่เกิดเหตุได้ เมื่อทำการกดปุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือจะมีไฟ ฉุกเฉิน สว่างขึ้นรอบตู้ เพื่อเป็นจุดสังเกต สำหรับผู้เข้าช่วยเหลือ และป้องกันอันตราย เหมาะสำหรับ ทางหลวง สวนสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน โรงงาน หน่วยงานที่ต้องการรักษาความปลอดภัย และป้องกันภัย เป็นต้น

คุณสมบัติของ EMERGENCY SYSTEM

sos-icon1.png
สามารดูภาพเหตุการณ์ ณ ปัจจุบันได้พร้อมกัน 4 กล้อง
sos-icon4.png
สามารถส่งข้อความขอความช่วยเหลือเพื่อแจ้งเหตุได้
sos-icon3.png
สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ INTERCOM ได้
sos-icon5.png
สามารถดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้
sos-icon2.png
มี GPS ระบุตำแหน่งที่แจ้งเหตุ
sos-icon7.png
รองรับการดูข้อมูลได้ทั้งใน PC Laptop และ Smartphone

Control room ห้องควบคุม

ทีมงานวิจัยและพัฒนาของเรา ได้ออกแบบ กำหนดค่า และติดตั้ง ห้องควบคุมการทำงานทั้งหมด เข้ากับฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย แบบครบวงจร รับแจ้งเหตุ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน EMS, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิงผ่างทางระบบ SOS Application

EMERGENCY SYSTEM (ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน)

1. เมื่อเกิดเหตุ ผู้ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งแหตุผ่านระบบ Emergency system
2. ข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ สถานที่ รายละเอียดเหตุการณ์ ลักษณะอาการ จะส่งมายังศูนย์ควบคุม (control room)
3. ทางศูนย์ควบคุม (Control room) จะคัดกรองลักษณะเหตุการณ์ และส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง computer และ tablet อาทิ หน่วยงาน EMS, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเหตุ อาทิ หน่วยงาน EMS, สถานีตำรวจ, โรงพยาบาล หน่วยงานดับเพลิง ได้รับข้อมูล และไปช่วยเหลือตามข้อมูลที่ได้รับมา

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176