Smart Water Management ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ

Smart Water Management System

เพิ่มความสามารถในการจัดการดูแลเครื่องสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ

ระบบบริหารจัดการ การระบายน้ำ ระบบช่วยแสดงระดับน้ำเพื่อสั่งการเปิด-ปิด การทำงานของประตูระบายน้ำหรือ เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งยังสามารถสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมโดยรอบเครื่องสูบน้ำด้วยระบบ CCTV ควบคุมการทำงานระยะไกล ระบบสามารถจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลแสดงรายงานสถิติการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยป้องกัน และบรรเทาการเกิดอุทกภัยได้ทันที

ภาพรวมการทำงานของระบบ

ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ

ตัวอย่างการทำงานของระบบ

ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ

ระบบบริหารจัดการการระบายน้ำ

ควบคุมการทำงานผ่าน platform ของ DTC

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176