Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย

SMART POLE เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย อีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยระบบเสาอัจฉริยะที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart pole จะช่วยบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง “ไทยแลนด์ 4.0"

คุณสมบัติ

Picture1-2.png
Luminaire

ชุดโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดได้

Picture2-2.png
Environment sensor

ความเร็วลม, ทิศทางลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ, ความดังเสียง (dB), ปริมาณน้ำฝน, UV, ฝุ่น PM2.5, ฝุ่น PM10

Picture3-1.png
Bullet / PTZ Camera

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และยังเสริมความสามารถของกล้องวงจรปิดด้วย AI

Picture4-1.jpg
Wifi access point (5G)

ระบบสามารถกระจาย Wifi แบบ 5G ได้รอบๆบริเวณเสาอัจฉริยะ (เงื่อนไข ตามความพร้อมของอุปกรณ์รับส่งข้อมูล)

Picture5-1.jpg
SOS – Intercom

ปุ่มกดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่าน intercom ได้

Picture6-1.jpg
Advertising Display

จอแสดงภาพ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชน

1.LED display

2.LCD display

3.E-paper

Picture7-1.jpg
Battery Backup

ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับ Smart pole เพื่อในกรณีไฟฟ้ากับฉุกเฉิน

Picture8-1.jpg
3G/4G/5G Terminal / Router

ระบบรับ-ส่งข้อมูลสื่อสารผ่านโครงข่าย 3G/4G และ 5G (เงื่อนไข ตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่)

Platform Smart City

Picture1.png (1)
ดาวน์โหลดวีดิโอเหตุการณ์ย้อนหลัง
Picture2.png (1)
สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
Picture3.png
แจ้งเตือน pop-up เมื่อมีการคุณภาพอากาศเกินค่าที่กำหนด
Picture4.png (1)
สามารถตั้งเวลาในการประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
Picture5.png
เสริมความสามารถด้วยระบบประมวลผล AI
Picture6.png
สามารถกระจาย Wifi ได้บริเวณ เสาอัจฉริยะ
Picture7.png
ดูภาพแบบ Real Time
Picture8.png
แจ้งเตือน pop-up เมื่อมีการกดขอความช่วยเหลือ
Picture9.png
ดูภาพบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลัง
Picture10.png
บันทึกข้อมูลผู้รับการแจ้งเตือน
Picture11.png
แสดงตำแหน่งของตู้ที่มีการแจ้งเตือน
Picture12.png
สื่อสารไปยังปลายทางที่ ขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่น

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176