ระบบตรวจจับอัคคีภัย FIRE ALERT DETECTOR

หรือระบบกล้องที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน และกล้องบันทึกภาพระยะไกล (Thermal & Optical Bi-spectrum Network Positioning System) ด้วยเทคโนโลยี AI Positioning ซึ่งจะทำการตรวจจับที่อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมแบบ 360 องศา โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อค้นหาจุดที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เมื่อกล้องทำการตรวจจับพื้นที่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้กับทางศูนย์ หรือผู้ที่ดูแลทราบแบบ Real-time พร้อมตำแหน่งที่เกิดเหตุ ให้ผู้ปฎิบัติงานมีข้อมูลสำหรับวางแผนและเข้าระงับเหตุได้โดยเร็วที่สุด

Fire-Detection1.png (2)
Thermal-camera1.png (1)
ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย-3G_4G.png
Smart-City-Platform1.png

กล้องตรวจจับไฟไหม้ ตัวกล้องจะหมุนไปโดยรอบ 360 องศา

เพื่อตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบว่ามีอุณหภูมิส่วนไหนที่เพิ่มสูงขึ้น เมื่อตรวจจับพบเปลวไฟ

กล้องจะหยุดและซูมไปยังตำแหน่งที่พบไฟ และมีการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรมสังเกตการณ์

ลักษณะการติดตั้ง

ลักษณะการติดตั้งกล้องตรวจจับไฟไหม้1.png (1)
กล้องมีการเคลื่อนไหวได้แบบ 360 องศา ครอบคลุมบริเวณโดยรอบ
ลักษณะการติดตั้งกล้องตรวจจับไฟไหม้2.png (1)
ขนาดของภาพเปลวไฟหรือวัตถุที่ตรวจจับ ต้องมีขนาด 1 X 1 เมตรขึ้นไป เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด
ลักษณะการติดตั้งกล้องตรวจจับไฟไหม้3.png (2)
ในมุมกล้องสำหรับจับภาพ และวิเคราะห์เปลวไฟ จะต้องไม่มีวัตถุมาบดบัง เพื่อให้ได้ข้อมูลของภาพที่ถูกต้อง และแม่นยำมากที่สุด

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176