Hour Meter & Temperature Sensor

Hour Meter & Temperature Sensor

เป็นอุปกรณ์นับชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ และสามารถแสดงอุณหภูมิเครื่องยนต์ขณะทำงาน

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176