D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTCENT ร่วมประชุมกับ 2 พันธมิตรธุรกิจ YES-BRS

DTCENT ร่วมประชุม 2 พันธมิตร “YES-BRS” หลังหารือความคืบหน้าทางธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณจิราพร ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT), Mr.Ko Yazaki ประธานกรรมการ บริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังที่ประชุมหารือความคืบหน้าทางธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ถือหุ้นใน DTCENT จำนวน 18% ส่วนบริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ถือหุ้นจำนวน 15% ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO)