D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้กับคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 คุณณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษี ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกสนับสนุนงานขาย ของบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและระบบ IoT [ Internet of things] ในประเทศไทย
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้กับคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โดยเรื่องที่บรรยายเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยด้านโลจิสติกส์ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เช่น GPS Tracking, กล้อง Mobile DVR รุ่น Adas Plus หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ DTC ผู้ช่วยตาวิเศษ ที่แจ้งเตือนพฤติกรรมเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ พร้อมสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการเกิดอุบัติเหตุ
โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา