D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา 4th iTIC FORUM 2023

DTC ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา 4th iTIC FORUM 2023ของ มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคมในหัวข้อ “The Power of Data in Transportation for the Road Ahead” พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่งสําหรับเส้นทางสู่อนาคต

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบ GPS ติดตามยานพาหนะและระบบ IoT Solution ในประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ พลังของข้อมูลต่อระบบคมนาคมขนส่งสําหรับเส้นทางสู่อนาคต

โดยเรื่องที่บรรยายเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เช่น GPS Tracking, กล้อง Mobile DVR ที่ช่วยแจ้งเตือนพฤติกรรมเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ พร้อมสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อระบบขนส่งสำหรับการคมนาคมสำหรับเส้นทางสู่อนาคต