D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ได้รับการรับรอง ISO ยกระดับการบริการ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะ กล้องติดรถ และระบบ IoT Solution
ได้คำนึงถึงคุณภาพการบริการและความปลอดภัยของข้อมูลมาโดยตลอด โดยล่าสุด DTC ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC

  • ISO/IEC 27001: 2013 มาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
  • ISO/IEC 27701 : 2019 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  • ISO/IEC 29110-4-2 : 2021 มาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ

โดยได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC จาก คุณนครินทร์ มิทิน (ที่ปรึกษาระบบบริหาร) ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในยุคดิจิตอล

  • ISO 27001 คือ มาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งแนะแนวทางและสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยงและจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ การดำเนินการให้สอดคล้องกับISO 27001 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม
  • ISO/IEC 27701:2019 คือ มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจาก ISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO / IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ในมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีที่องค์กรควรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ISO/IEC 29110-4-2 : 2021 คือ มาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ