D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ให้การต้อนรับ ท่านณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และคณะสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ท่านณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต และคณะสรรพสามิต เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ พร้อมรับฟังเทคโนโลยีโซลูชั่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ

วันที่ 12 มิ.ย. 2567 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution เปิดบ้านให้การต้อนรับ ท่านณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ณ อาคารแห่งใหม่ DTC IoT

ทั้งนี้ทาง DTC ได้นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นใหม่ๆ ให้กับ ท่านณัฐกร อุเทนสุต ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกรมฯ

โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ ท่านณัฐกร อุเทนสุต ในครั้งนี้ และเราจะไม่หยุดพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นที่มีคุณภาพ ในการนำไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน