D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ในฐานะพันธมิตรอันแข็งแกร่งของ BRS เข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์ ในงาน BRS GROUP Town Hall 2024 เพื่อนำไปต่อยอดและผลักดันการสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

DTC ในฐานะพันธมิตรอันแข็งแกร่งของ BRS เข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์ ในงาน BRS GROUP Town Hall 2024 ของ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) เพื่อนำไปต่อยอดและผลักดันการสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution นำโดย พ.ท.วัฒนา พิไลพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ และสนับสนุนองค์กร และ คุณคุณานนท์ ปราสาทวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน ได้เข้าร่วมงาน BRS GROUP Town Hall 2024 ในฐานะพันธมิตรของ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BRS GROUP เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านซัพพลายเชนโซลูชันและโลจิสติกส์แบบครบวงจร” ทั้งนี้เพื่อรับฟังวิสัยศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทิศทางการเติบโตของธุรกิจจากผู้บริหารแต่ละองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดในการร่วมมือกันในโครงการใหม่ๆ และผลักดันการสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

และภายในงาน ยังได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำมากมาย โดย DTC ได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับการบริหารงาน Logistics มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย