D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC เข้าร่วมออกบูทงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมออกบูทงานการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ได้รับโอกาสมาแนะนำบริษัท ผลิตภัณฑ์ และพบปะกับนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรสังกัดเทศบาลกว่า 2,400 แห่งจากทั่วประเทศ
พร้อมนำเสนอระบบ Smart City ระบบที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการเมือง สร้างความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเสา SOS Emergency ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน , เสา Smart pole ที่มาพร้อมกับ CCTV กล้องวงจรปิด, ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ, ระบบแสดงข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี และ SmartWater Management Systemระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย พร้อมทั้งระบบ GPS ระบบกล้องติดรถต่างๆ ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี