D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart City ในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. ณัฐวุฒิ พุ่มพฤกษี  ตำแหน่ง Pre-Sales Engineer ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ณ ห้องประชุมเซนเตอร์พอยต์ ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเล่ย์

โดยทาง DTC ได้แนะแนวทาง และให้ความรู้ พร้อมยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ทาง DTC ได้จัดทำเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ อาทิ Smart City Application แอปพลิเคชั่นที่ช่วยกระจายข่าวสารให้กับชุมชน, Smart Pole System เสาไฟอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับกล้องวงจรปิด และระบบแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน, GarbageGo Application แอปพลิเคชันติดตามตำแหน่งรถบรรทุกขยะ และระบบอื่นๆ อีกมากมาย

ทาง DTC ขอขอบคุณทีมงานที่เชิญเราไปร่วมเป็นวิทยากรเพื่ออัปเดตเทรนด์ดิจิทัลใหม่ๆ ในครั้งนี้ด้วยนะครับ และ DTC ยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะต่อไปครับ