D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC สนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ WiFi ให้กับห้องสมุดในโครงการบ้านหนังสือจำนวน 15 แห่งในกรุงเทพมหานคร

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ด้าน GPS และ IoT Solution ของประเทศไทย ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบ WiFi กับโครงการบ้านหนังสือจำนวน 15 แห่งในกรุงเทพมหานคร พร้อมส่งมอบให้กับ น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (คนที่ 4 จากซ้าย)

โดยการสนับสนุนการติดตั้ง WiFi มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชน ให้มาใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น โดยภายในห้องสมุด สามารถรองรับการให้บริการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนทางด้านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต