D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 91 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคสมทบเข้าบัญชี “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกรมสรรพสามิตต่อไป
โดยมี คุณอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบ ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566