D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ร่วมออกบูทงานสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ครั้งที่ 2/2565

โดย บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ได้รับโอกาสมาแนะนำตัวและพบปะกับผู้บริหารเทศบาลกว่า 1,000 แห่งจากทั่วประเทศ พร้อมนำเสนอระบบ smart city ระบบที่ช่วยบริหารจัดการเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ SOS emergency ที่ช่วยแจ้งเตือนหรือรายงานปัญหาเมื่อมีผู้ร้องเรียน, เสา Smart pole ที่มาพร้อมกับ CCTV กล้องวงจรปิด, ระบบเซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาวะทางอากาศ, ระบบแสดงข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย และสานต่อความร่วมมือกับเทศบาลที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2565 ที่สวนนงนุช พัทยา