D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC จัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับ YICAP บริษัทในเครือของ Yazaki เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองการทำธุรกิจในส่วนงาน OEMs ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับ Yazaki จัดอบรมให้กับพนักงาน บริษัท วายไอซี เอเซีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ Yazaki ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟและอุปกรณ์ในรถยนต์ โดยมีการขยายตัวทางธุรกิจมากถึง 140 บริษัท 45 ประเทศทั่วโลก และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเติบโต Tier-1 supplier ในการดำเนินธุรกิจ OEM

โดยในปัจจุบันทาง บมจ. ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นผู้ออกแบบ วิจัย พัฒนา จัดจำหน่าย และให้บริการอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) และพัฒนาระบบไอโอที (IoT Solution) และ Artificial Intelligence (AI) ครบวงจร
รวมถึงวิจัยและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารการขนส่งและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อแนะนำบริษัท และผลิตภัณฑ์ รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองการทำธุรกิจในส่วนงาน OEMs ในกลุ่มประเทศอาเซียน ร่วมกัน และเพื่อช่วยยกระดับการทำงานธุรกิจการขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสาร ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น