D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสู้วิกฤตโควิด-19 ร่วมสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอีกเหตุการณ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ส่วนภาครัฐ เอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันผ่านสถานการณ์นี้ให้ได้เร็วที่สุด

ทางบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและไอโอที โซลูชั่น (GPS & IoT Solution)
ที่เริ่มต้นธุรกิจจากความต้องการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีความคาดหวังจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากการขับขี่ ต่อมาทาง บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ โดยมีการออกแบบระบบติดตามรถด้วยเทคโนโลยี Real-time GPS และพัฒนาระบบ IoT Solution เพื่อหวังให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมในด้านต่าง ๆ