D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

DTC ร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อทดสอบกระบวนการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกรมสรรพสามิต

ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 สรรพสามิตจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบกระบวนการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผู้ใช้งานจริง (Usability Trest : UT) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

โดยทางบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และได้พัฒนาโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าสุรา ยาสูบ ไพ่ และเครื่องดื่มจากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  โดยระบบงานรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชน ระบบงานออกแบบให้ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถแจ้งราคาขายปลีกได้อย่างสะดวก เจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ระบบงานเดียวกันในการสำรวจราคา ตลอดจนประชาชนสามารถเข้าร่วมแจ้งราคาขาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบและสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวสาร DTC เพิ่มเติมได้ที่ ข่าวสาร DTC