D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

D.T.C. เข้าร่วมนิทรรศการ BMA EXPO 2023 ของสำนักการระบายน้ำ ในหัวข้อ “ปลอดภัยดี เดินทางดี และสิ่งแวดล้อมดี”

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.66 นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมจัดกิจกรรม BMA EXPO 2023 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว

โดยทางสำนักการระบายน้ำ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เป็นการแสดงผลงานของสำนักการระบายน้ำที่ผ่านมาและในอนาคต เพื่อให้ประชาชนเห็นว่าสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง และในอนาคตจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้าง ในหัวข้อ “ปลอดภัยดี เดินทางดี และสิ่งแวดล้อมดี”

และในการนี้ ทาง บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมนำเทคโนโลยี Smart Pole หรือ IoT  Measurement Station เซนเซอร์วัดค่าต่างๆ อาทิ

– เซนเซอร์ วัดปริมาณน้ำฝน ความชื้น และความกดอากาศ ค่า PM 2.5

– เรดาร์ วัดผิวน้ำ หรือ การเคลื่อนที่ของน้ำ ความเร็วของน้ำ การไฟลของน้ำ

– เซนเซอร์ วัดค่าความเค็ม ค่า BOD (Biological Oxygen Demand ) COD (Chemical Oxygen Demand)

เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการนี้ด้วย

โดยงานนิทรรศการ BMA EXPO 2023 ได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย เพื่อ “เปิดบ้าน” ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ “งานเมือง” ร่วมกันเป็นครั้งแรก ในรูปแบบของนิทรรศการและการเสวนา

#BMAEXPO2023

#สำนักการระบายน้ำ

#กรุงเทพมหานคร