D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

D.T.C. ร่วมออกบูธงานโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย จ.เชียงใหม่

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและระบบ IoT solution เข้าร่วม ออกบูธโครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นของไทย
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทางบริษัทได้มีการนำเสนอระบบ (Smart City) เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการให้ดียิ่งขึ้นด้วย ( Smart Security ) ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตัวระบบนี้ออกแบบมาให้สะดวกต่อการใช้งานโดยที่เราสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านตู้ Smart Security ได้ทันทีและในอนาคตเราจะมีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่าน Application Smart Security จะสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เรายังมีบริษัท biscuit solution เป็น partner ในการเข้าร่วมออกบูธครั้งนี้ด้วย

ในการออกบูธครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเยี่ยมชม และมีการสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้าน Smart city จากทาง ดี.ที.ซี. เป็นจำนวนมาก ส่วนใครที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้แต่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DTC Call Center 1176 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง