D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

เทศบาลเมืองระนอง เลือกใช้ D.T.C. Smart Security เปิดโครงการรักษะวาริน Smart Safety Zone 4.0

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดระนองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการ รักษะวาริน สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ขึ้นที่สวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง

เป็นแนวคิดของโครงการที่ผสมผสานแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ เข้ากับแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัย ทั้งยังได้ติดตั้งตู้ Smart Security ของบริษัท D.T.C. เพื่อสอดรับกับแนวคิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วย

ตู้ Smart Security หรือตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของบริษัท D.T.C. ถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถเดินเข้ามากดปุ่มแจ้งเหตุได้ทันที เจ้าหน้าที่สามารถ เห็นภาพ และสนทนาสอบถามข้อมูลจากผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินผ่านระบบ Intercom ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปในยังจุดเกิดเหตุทันที จะเห็นได้ว่าเสาช่วยเหลือฉุกเฉินอุปกรณ์ของบริษัท DTC ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถสร้างความอุ่นใจและปลอดภัยให้แก่กลุ่มคนโดยบริเวณรอบอีกด้วย