D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) กรมการขนส่งทางบก เข้าเยี่ยมชมบริษัท D.T.C.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คุณสรัสดา นิปริยาย หัวหน้างานวิชาการขนส่ง และ คุณศิญาภัสร์ มั่นคงธิติวัฒน์ หัวหน้างานบริหารข้อมูลการเดินรถ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) กรมการขนส่งทางบก เข้าเยี่ยมชมบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)   ซึ่งเป็นผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและระบบ IoT Solutions ในประเทศไทย

โดยมีคุณพลกฤษณ์ พัฒนะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี พร้อมคณะให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยการเดินทางมาเยี่ยมชมของคณะนักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   (ศทส.) กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นแล้วว่าบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่ได้การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกที่มีคุณภาพ และให้บริการระบบติดตามรถแก่กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งได้มีประสิทธิภาพยิ่ง โดยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการแลกเปลี่ยน และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาด้านอุปกรณ์ GPS และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ แก่คณะนักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ศทส.) กรมการขนส่งทางบก 

ทางบริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณพระคุณคณะนักวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ศทส.) กรมการขนส่งทางบก และคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมบริษัท ณ ที่นี่ด้วย