D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

นายกเทศมนตรีและคณะเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมชมบริษัท DTC

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและระบบ IoT ในประเทศไทย

ได้ให้การต้อนรับ คุณวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีและคณะเทศบาลนครเชียงราย
ที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart City และ Smart Solution ต่าง ๆ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา