D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมบริษัท DTC

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นี้ คุณนุจรี พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ และคณะได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart City และ Smart Solution ต่าง ๆ

เพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงข้อมูลระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเสา SOS และเสา Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart pole จะช่วยบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และปุ่มกดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่าน intercom ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนพระสมุทรเจดีย์