D.T.C. NEWS

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของดี.ซี.ที. และธุรกิจในเครือ

คณะเทศบาลเมืองปัตตานี เยี่ยมชมบริษัท DTC

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านระบบติดตามยานพาหนะและระบบ IoT [ Internet of things] ในประเทศไทย
ให้การต้อนรับท่านนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศบาลเมืองปัตตานี และคณะที่ให้เกียรติในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

Smart City และ Smart Solution ต่าง ๆ อาทิ ระบบบริหารการจัดการน้ำ
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ระบบจัดเก็บภาษีอัฉริยะ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเสา SOS ที่เป็นตัวกลางในการแจ้งเหตุต่าง ๆ ชุมชนแก่เจ้าหน้าที่ เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและสังคม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา