D.T.C. BLOG

อัพเดตข่าวสารความรู้โลจิสติกส์

ต่อภาษีรถออนไลน์ 2564 ง่ายนิดเดียว

ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดไปทั่วประเทศ ทำให้สถานที่ต่างๆ ได้ปิดทำการชั่วคราว อีกทั้งเพื่อความปลอดภัย จึงทำให้ใครหลายคนเลือกที่จะอยู่บ้าน และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด กรมขนส่งทางบกจึงเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางด้านออนไลน์ รวมถึง

การต่อภาษีรถยนต์ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Service ในปี 2564 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ (มอเตอร์ไซค์) ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี วันนี้เรามีขั้นตอนการต่อภาษีออนไลน์มาฝากกันครับ

ประเภทรถยนต์ที่สามารถยื่นชำระภาษีผ่าน e-Service ได้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อายุไม่เกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ อายุไม่เกิน 5 ปี
 • รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี และมีน้ำหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (หากค้างเกิน 1 ปี และมีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม จะต้องเข้ารับการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และยื่นชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น) โดยและชำระภาษีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาเว็บไซต์ชำระภาษีรถประจำปี ให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขคือ รถนั้นต้อง “ผ่าน” การตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อน จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนชำระภาษีในเว็บไซต์ได้

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ผ่าน e-Service

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
 2. Log-in เข้าสู่ระบบ หรือถ้าคุณยังไม่เคยต่อภาษีแบบออนไลน์ “เลือกลงทะเบียนสมาชิกใหม่”
 3. จากนั้นเลือก “ชำระภาษีรถประจำปี” ในเมนูย่อยเลือก “ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต”
 4. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถและยื่นชำระภาษี และกรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือซื้อจากระบบ
 5. กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 6. เลือกช่องทางชำระเงิน (หักบัญชีเงินฝาก/ตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ชำระผ่านตู้ ATM/เคาน์เตอร์/โมบายแบงค์กิ้ง)
 7. การตรวจสอบสถานะสามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”

อัตราค่าบริการ
1. ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 32 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของยอดเงินทั้งหมด
ขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ชำระเงินภาษีสำเร็จจนถึงวันที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์ไม่เกิน 5 วันทำการ โดยเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขาทั่วประเทศ