Hot Temperature Sensor

Hot Temperature Sensor

เป็นอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิร้อน ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ความร้อนหม้อน้ำ น้ำมันไฮโดรลิค และอื่นๆ ซึ่งมีระดับความแม่นยำอยู่ที่ 0.5 องศาเซลเซียส

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176