Fuel (อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมัน)

Fuel (อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมัน)

ใช้เช็คระดับน้ำมันในถังของรถ บอกระดับน้ำมันเป็น เปอร์เซ็นต์ (%) ทำงานเพียงต่อลายสัญญาณเข้าไปที่กล่องGPS และตั้งค่าในระบบ *รถบางรุ่นอาจต้องใช้ multi OIL เพื่อขยายค่าของสัญญาณที่ได้จากรถด้วย

สอบถามสินค้า / ขอใบเสนอราคา

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือโทร Call Center 1176